Професионална почистваща техника, аксесоари, автокозметика и препарати за хотели, ресторанти и производство.


BLITZ-CITRO G 481 BUZIL
BLITZ-CITRO G 481 BUZIL -
Неутрален универсален почистващ
препарат на алкохолна основа с
приятен свеж аромат на лим...
виж подробности  

BLITZ-ORANGE G 482 BUZIL
BLITZ-ORANGE G 482 BUZIL -
Неутрален универсален почистващ
препарат на алкохолна основа с
приятен свеж аромат на порток...
виж подробности  

BUCASAN Trendy T464 BUZIL
BUCASAN Trendy T464 BUZIL -
Санитарен почистващ препарат на
базата на сулфатна киселина
предназначен за почистване...
виж подробности  

DRIZZLE RED SP 10 BUZIL
DRIZZLE RED SP 10 BUZIL - Готов за
употреба санитарен киселинен
препарат предназначен за
всекидневно почистване на кисели...
виж подробности  

DRIZZLE BLUE SP 20 BUZIL
DRIZZLE BLUE SP 20 BUZIL - Готов
за употреба почистващ препарат за
стъкла и огледала, пластмасови
повърхности, лак, керамика и мет...
виж подробности  

DRIZZLE RED 7 SP 40 BUZIL
DRIZZLE RED 7 SP 40 BUZIL -
Неутрален санитарен препарат за
поддържащо почистване на
чувствителни водоустойч...
виж подробности  

INTENSIVREINIGER HC 43 BUZIL
INTENSIVREINIGER HC 43 BUZIL -
Висококонцентриран универсален
почистващ препарат за силно
замърсени водоустойчиви материа...
виж подробности  

KS 21 ALLZWECKREINIGER BUZIL
KS 21 ALLZWECKREINIGER BUZIL -
Универсален препарат за всекиднемно
почистване на алкално и
водоустойчиви материал...
виж подробности  

KS 24 OBERFLÄCHENREINIGER BUZIL
KS 24 OBERFLÄCHENREINIGER
BUZIL - Универсален препарат за
всекидневно почистване на алкохолна
основа за водоустойчиви материа...
виж подробности