Професионална почистваща техника, аксесоари, автокозметика и препарати за хотели, ресторанти и производство.

EUROFLU UV DETECTOR Long
 описание
Euroflu UV Detector на FRA-BER е течност антифриз с детектор на течове. Абсолютна патентована новост. До днес за да се установят течовете и загубите в
охлаждащите системи на автомобила
бе необходимо:
1. Да се изпразни системата от охлаждащата течност
2. Да се вкара в системата газ под налягане- индикатор на мястото на теча
3. Да се установи мястото на теча
• Днес обаче благодарение на “Euroflu UV” за да установи загубата на течност е достатъчно да използува лампа с ултравиолетови лъчи. Какво представлява Euroflu UV детектора?
• Имате на разположение охлаждаща течност, която позволява а се установи във всеки един момент евентуален теч или загуба на течност, без да има необходимост да се прибавя никаква индикаторна течност в системата.
• Имате на разположение охлаждаща течност, която може да бъде добавена към други охлаждащи течности, вече налични в системата със затворен цикъл без добавки, втечняващи вещества или други, и която предотвратява в така образуваната течност оформянето на частици, утайки или други неразтворими отлагания, с които се рискува повредата на системата.
• Имате на разположение цикъл за отчитане на течове в затворена система за охлаждане, в които охлаждащият елемент е представен от смес в течно състояние.
Къде може да бъде приложен Euroflu UV:
• като охлаждаща течност в системи със затворен кръг на автомобили, индустриални съоръжения, жилища или други.
• като добавка в системите със затворен кръг за охлажане на течности за намирането на евентуални течове или микро загуби в системата.
Какви са предимствата?
• Продукт 2 в 1:
• Антизамръзващи свойства
• Индикатор за течове
По- кратко време за откриване на загубата на течност:
Теча или загубата на течност се отчита незабавно с една лампа с ултравиолетови лъчи, клиента няма нужда да изчаква дълго резултата.
Премахване на предпоставката за загуби и намаляване на разходите: За отчитане на загубата на течност вечене е необходимо да се изпразни системата със значително спестяване на разход.
 разфасовки

мл. 1000 арт.код 74118

 

 предупреждение и безопасност
 PH
8.2
 дозиране